Steeds meer studenten trekken hun maatpak aan en kiezen voor een eigen bv. Niet voor niks wordt ondernemerschapsonderwijs meer en meer aangemoedigd door de overheid. Ook het MKB ziet wel brood in de jonge ondernemer. Een kwart van de huidige ondernemers geeft aan gastlessen te willen verzorgen voor studenten.Steeds meer scholen, van basisschool tot en met universiteit, besteden in de reguliere colleges aandacht aan ondernemen. Tot nu toe was echter niet bekend wat het bedrijfsleven, met name het midden- en klein bedrijf (MKB), vindt van de kwaliteit en aansluiting van dit onderwijs. Zo bleek uit een onderzoek onder ruim 2000 MKB-ondernemers.

Ruim twee derde van de MKB-ondernemers vindt dat ondernemend gedrag en ondernemerschap een belangrijke rol in het onderwijs vervullen. De verwachting is dat studenten door het ondernemerschapsonderwijs sneller hun eigen bedrijfje starten en dat Nederland op den duur meer jonge ondernemers telt.

Bron: Nationale Onderwijsgids

Copyright © 2011 Studenten.net